Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie nádob na biologický odpad, bio vriec a letákov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 17676868 | Kód: 010308/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - 30652-MST Dokumenty zadávateľa
2020\11\05
05.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 30652-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\24
24.09.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 30652-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\24
24.09.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 30652-MST Žiadosť o vysvetlenie
2020\09\14
14.09.2020
 Ostatné dokumenty - 30652-MST Ostatné dokumenty
2020\09\08
08.09.2020
 Vysvetlenie SP č. 2 - 30652-MST Vysvetlenie
2020\08\18
18.08.2020
 Vysvetlenie SP č. 1 - 30652-MST Vysvetlenie
2020\08\11
11.08.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 30652-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\08\10
10.08.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Ú. V. EÚ/S S152 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\08\07
07.08.2020
 Dokumenty na profile - 010308/2020 Výzva na účasť v aukcii
2020\08\06
06.08.2020
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2020\08\05
05.08.2020
26.10.2021 14:29:49