Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oplotenie detského ihriska na ul. Černovskej, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17797412 | Kód: 010504

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oplotenie detského ihriska na ul. Černovskej, Žilina - Vlčince - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\04\18
18.04.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oplotenie detského ihriska na ul. Černovskej, Žilina - Vlčince - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\18
18.04.2019
 Doručené ponuky - 010504 Doručené ponuky
2019\04\18
18.04.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 010504 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\17
17.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010504 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\05
05.04.2019
 Príloha - 010504 Príloha
2019\04\05
05.04.2019
 Príloha - 010504 Príloha
2019\04\05
05.04.2019
26.10.2021 20:29:15