Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup dezinfekčného gélu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 18355769

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup dezinfekčného gélu Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\20
20.05.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - Nákup dezinfekčného gélu Žiadosť o vysvetlenie
2020\05\12
12.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup dezinfekčného gélu Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\06
06.05.2020
17.10.2021 17:25:04