Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Prípravné trhové konzultácie - Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 18396090

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Úprava termínu - Prípravné trhové konzultácie Ostatné dokumenty
2020\02\19
19.02.2020
 Úprava termínu - Prípravné trhové konzultácie Ostatné dokumenty
2020\02\19
19.02.2020
 Úprava termínu - Prípravné trhové konzultácie Ostatné dokumenty
2020\02\19
19.02.2020
 Úprava termínu - Prípravné trhové konzultácie Ostatné dokumenty
2020\02\19
19.02.2020
 Úprava termínu - Prípravné trhové konzultácie Ostatné dokumenty
2020\02\19
19.02.2020
 Ostatné dokumenty - Pozvánka 5 Ostatné dokumenty
2020\02\18
18.02.2020
 Ostatné dokumenty - Pozvánka 4 Ostatné dokumenty
2020\02\18
18.02.2020
 Ostatné dokumenty - Pozvánka 3 Ostatné dokumenty
2020\02\18
18.02.2020
 Ostatné dokumenty - Pozvánka 2 Ostatné dokumenty
2020\02\18
18.02.2020
 Ostatné dokumenty - Pozvánka 1 Ostatné dokumenty
2020\02\18
18.02.2020
 Prípravné trhové konzultácie - Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\10
10.02.2020
 Súťažné podklady - Prípravné trhové konzultácie - Výkon slu Súťažné podklady
2020\02\10
10.02.2020
 Súťažné podklady - Prípravné trhové konzultácie - Výkon slu Súťažné podklady
2020\02\10
10.02.2020
 Súťažné podklady - Prípravné trhové konzultácie - Výkon slu Súťažné podklady
2020\02\10
10.02.2020
 Súťažné podklady - Prípravné trhové konzultácie - Výkon slu Súťažné podklady
2020\02\10
10.02.2020
 Súťažné podklady - Prípravné trhové konzultácie - Výkon slu Súťažné podklady
2020\02\10
10.02.2020
26.10.2021 19:59:25