Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Rekonštrukcia budovy MP Žilina, Hollého 362/11, 010 01 Žilina - zníženie energetickej náročnosti“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 18909337

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Rekonštrukcia budovy MP Žilina, Hollého 362/11, 010 01 Žilina - zníženie energetickej náročnosti“ - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\12
12.09.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Rekonštrukcia budovy MP Žilina, Hollého 362/11, 010 01 Žilina - zníženie energetickej náročnosti“ - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\12
12.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\12
12.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\12
12.09.2019
21.10.2021 07:59:43