Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie digitálnej ortofotomapy v plošnom rozsahu územia Mesta Žilina a jeho okolia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 19389221

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 182/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\20
20.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\20
20.11.2020
 Report - Dokumenty - Spracovanie digitálnej ortofotomapy v pl Report - Dokumenty
2020\04\20
20.04.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Spracovanie digitálnej ortofotomapy v plošnom rozsahu územia Mesta Žilina a jeho okolia - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\04\17
17.04.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Spracovanie digitálnej ortofotomapy v pl Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\04\17
17.04.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\03\25
25.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie digitálnej ortofotomapy v plošnom rozsahu územia Mesta Žilina a jeho okolia - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\18
18.03.2020
 Súťažné podklady - Zmluva Súťažné podklady
2020\03\18
18.03.2020
26.10.2021 19:28:33