Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku LV č. 422 k.ú. Strážov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 19897255

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie znaleckého posudku LV č. 422 k.ú. Strážov - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\08\25
25.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku LV č. 42 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\17
17.08.2020
21.10.2021 07:29:43