Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia cvičebného priestoru v Základnej škole, ulica Martinská 20, 010 08 Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20332426 | Kód: 012703/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia cvičebného priestoru v Základnej škole, ulica Martinská 20, 010 08 Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\08
08.04.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia cvičebného priestoru v Základnej škole, ulica Martinská 20, 010 08 Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\08
08.04.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia cvičebného priestoru v Základnej škole, ulica Martinská 20, 010 08 Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\08
08.04.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia cvičebného priestoru v Základnej škole, ulica Martinská 20, 010 08 Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\04\08
08.04.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012703/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\08
08.04.2019
 Doručené ponuky - 012703/2019 Doručené ponuky
2019\04\08
08.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012703/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\27
27.03.2019
 Návrh ZoD Príloha č. 3- 012703/2019 Príloha
2019\03\27
27.03.2019
 Výkaz Výmer Príloha č. 2- 012703/2019 Príloha
2019\03\27
27.03.2019
 PD Príloha č. 1- 012703/2019 Príloha
2019\03\27
27.03.2019
21.10.2021 07:12:14