Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov GP 41/2020 k.ú. Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20702188

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov GP 41/2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\05
05.08.2020
 Príloha GP 41/2020 Príloha
2020\08\05
05.08.2020
22.10.2021 11:17:10