Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 22219610 | Kód: 011709/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011709/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\17
17.09.2019
 Príloha - 011709/2019 Príloha
2019\09\17
17.09.2019
18.10.2021 10:59:26