Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 22742399

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\05\15
15.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie znaleckých posudkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\30
30.04.2019
 Príloha 8 Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Príloha
2019\04\30
30.04.2019
 Príloha 7 Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Príloha
2019\04\30
30.04.2019
 Príloha 6 Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Príloha
2019\04\30
30.04.2019
 Príloha 5 b) Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Príloha
2019\04\30
30.04.2019
 Príloha 5 a) Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Príloha
2019\04\30
30.04.2019
 Príloha 4 - Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Príloha
2019\04\30
30.04.2019
 Príloha 3 b) Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Príloha
2019\04\30
30.04.2019
 Príloha 3 a) - Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Príloha
2019\04\30
30.04.2019
 Príloha 1 b) - Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Príloha
2019\04\30
30.04.2019
 Príloha 1 a) - Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Príloha
2019\04\30
30.04.2019
17.10.2021 18:04:01