Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2020

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23215563

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\22
22.11.2019
18.10.2021 13:17:32