Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku: Administratívna budova na Hollého ulici, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23508863

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie znaleckého posudku: Administratívna budova na Hollého ulici, Žilina Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\04\17
17.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku: Administratívna budova na Hollého ulici, Žilina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\12
12.03.2020
26.10.2021 21:17:48