Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

„Modernizácia hlavného vstupu Mestskej krytej plavárne a bezbariérového prístupu v súlade s požiadavkami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. – riešenie havarijného stavu vstupnej časti budovy Mestskej krytej plavárne v Žiline“,

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23643921

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - Dokumenty - „Modernizácia hlavného vstupu Mestskej k Report - Dokumenty
2020\10\26
26.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - „Modernizácia hlavného vstupu Mestskej k Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\16
16.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - „Modernizácia hlavného vstupu Mestskej k Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\16
16.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - „Modernizácia hlavného vstupu Mestskej k Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\15
15.10.2020
 Odstúpenie Ostatné dokumenty
2020\10\15
15.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - „Modernizácia hlavného vstupu Mestskej k Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\15
15.10.2020
 Zmluvné podmienky Súťažné podklady
2020\09\23
23.09.2020
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2020\09\23
23.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - „Modernizácia hlavného vstupu Mestskej k Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\23
23.09.2020
22.10.2021 12:46:15