Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Jednorazové záhradnícke práce

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24674589

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Jednorazové záhradnícke práce Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\06
06.09.2021
17.10.2021 18:34:22