Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby/grafické služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24768271

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby/grafické služby - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\23
23.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup propagačných materiálov mesta Žili Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\23
23.09.2019
 Príloha - Nákup propagačných materiálov mesta Žili Príloha
2019\09\11
11.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\11
11.09.2019
26.10.2021 13:54:40