Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie systému SMART parkovania v meste Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 25332177 | Kód: 0506/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodanie systému SMART parkovania v meste Žilina - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\06
06.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodanie systému SMART parkovania v meste Žilina - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\06
06.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodanie systému SMART parkovania v meste Žilina - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\06
06.06.2019
 Príloha č. 2 ZoD- 0506/2019 Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Príloha č. 1 Špecifikácia - 0506/2019 Príloha
2019\06\05
05.06.2019
21.10.2021 06:40:32