Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 25550815 | Kód: 010409/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\18
18.09.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\18
18.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\18
18.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 010409/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\18
18.09.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 010409/2019 Žiadosť o vysvetlenie
2019\09\17
17.09.2019
 Vysvetlenie č. 1 - 010409/2019 Vysvetlenie
2019\09\16
16.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010409/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\04
04.09.2019
 Príloha č. 1 Typy podujatí- 010409/2019 Príloha
2019\09\04
04.09.2019
18.10.2021 12:59:18