Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Údržba časti cykloturistických chodníkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 26069325

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Údržba časti cykloturistických chodníkov - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\08\04
04.08.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Údržba časti cykloturistických chodníkov - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\04
04.08.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Údržba časti cykloturistických chodníkov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\08\04
04.08.2020
 Súťažné podklady - rozpočet neocenený Súťažné podklady
2020\07\21
21.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Údržba časti cykloturistických chodníkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\21
21.07.2020
21.10.2021 06:37:45