Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Informačno - navigačný systém pre mestskú časť Žilina - Mojšová Lúčka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27062024 | Kód: 17792/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 17792/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\19
19.10.2018
 Príloha č. 1 Grafická časť Príloha
2018\10\19
19.10.2018
21.10.2021 07:58:58