Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Odťah vrakov motorových vozidiel

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27515426

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Odťah vrakov motorových vozidiel Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\02\20
20.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odťah vrakov motorových vozidiel Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\06
06.02.2019
26.10.2021 21:17:08