Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Závodie - ul. Závodského"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27669051 | Kód: 032108/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Závodie - ul. Závodského" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\02
02.09.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Závodie - ul. Závodského" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\02
02.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Závodie - ul. Závodského" - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\02
02.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 032108/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\02
02.09.2019
 Doručené ponuky - 032108/2019 Doručené ponuky
2019\09\02
02.09.2019
 Príloha č.1 Zmluva OPRAVA Príloha
2019\08\28
28.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Závodie - ul. Závodského" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\21
21.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Závodie - ul. Závodského" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\21
21.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu "Rozšírenie kanalizácie Závodie - ul. Závodského" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\21
21.08.2019
 Príloha č. 1 ZoD - 032108/2019 Príloha
2019\08\21
21.08.2019
 Základný rozsah prác - 032108/2019 Príloha
2019\08\21
21.08.2019
 Generálne plnomocenstvo - 032108/2019 Príloha
2019\08\21
21.08.2019
 Katastrálna mapa so zákresom - 032108/2019 Príloha
2019\08\21
21.08.2019
18.10.2021 10:36:00