Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a montáž futbalových brán na sídlisko Solinky -Osiková ulica

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27817674

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka a montáž futbalových brán na sídlisko Solinky -Osiková ulica - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\12
12.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka a montáž futbalových brán na sídlisko Solinky -Osiková ulica - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\12
12.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka a montáž futbalových brán na sídlisko Solinky -Osiková ulica - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\12
12.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávka a montáž futbalových brán na sídlisko Solinky -Osiková ulica - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\12
12.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodávka a montáž futbalových brán na síd Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\12
12.11.2019
 Príloha cenová ponuka vzor Príloha
2019\11\05
05.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka a montáž futbalových brán na síd Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\05
05.11.2019
18.10.2021 12:19:17