Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava izolácie nádrže na prepúšťanie vody

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28035024

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\06
06.11.2020
 Report - História - Oprava izolácie nádrže na prepúšťanie vo Report - História
2020\05\22
22.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava izolácie nádrže na prepúšťanie vody - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\22
22.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava izolácie nádrže na prepúšťanie vody - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\22
22.05.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oprava izolácie nádrže na prepúšťanie vody - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\05\22
22.05.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Oprava izolácie nádrže na prepúšťanie vo Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\22
22.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oprava izolácie nádrže na prepúšťanie vo Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\12
12.05.2020
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2020\05\12
12.05.2020
 Príloha - zmluvné podmienky Príloha
2020\05\12
12.05.2020
26.10.2021 12:50:42