Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28248655

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebný a technický dozor pre realizáci Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\26
26.03.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebný a technický dozor pre realizáci Oznámenie o výsledku - uspel
2021\03\26
26.03.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebný a technický dozor pre realizáci Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\03\25
25.03.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Stavebný a technický dozor pre realizáci Žiadosť o vysvetlenie
2021\03\23
23.03.2021
 Príloha č. 2 k Vysvetleniu SP č. 2 Príloha
2021\03\12
12.03.2021
 Príloha č. 1 k Vysvetleniu SP č. 2 Príloha
2021\03\12
12.03.2021
 Vysvetlenie SP č. 2 Vysvetlenie
2021\03\12
12.03.2021
 Vysvetlenie SP č. 1 Vysvetlenie
2021\03\11
11.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebný a technický dozor pre realizáci Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\01
01.03.2021
 Príloha č. 3 - generálne plnomocenstvo dozor Príloha
2021\03\01
01.03.2021
 Príloha č. 2 - PD a VV Príloha
2021\03\01
01.03.2021
 Príloha č. 1 - návrh zmluvy o dielo Príloha
2021\03\01
01.03.2021
26.10.2021 21:02:14