Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Servis kamerového systému mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29003809 | Kód: 010705/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení Ostatné dokumenty
2020\05\20
20.05.2020
 Príloha č. 3_Cenník Príloha
2020\05\06
06.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010705/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\06
06.05.2020
 Príloha č. 4_Návrh zmluvy Príloha
2020\05\06
06.05.2020
 Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\05\06
06.05.2020
 Príloha č. 1_ Špecifikácia existujúceho KS Príloha
2020\05\06
06.05.2020
26.10.2021 13:33:30