Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Hyperbloky - Molitanové prvky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29008403

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hyperbloky - Molitanové prvky - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hyperbloky - Molitanové prvky - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Hyperbloky - Molitanové prvky - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\22
22.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Hyperbloky - Molitanové prvky Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\22
22.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\14
14.10.2019
26.10.2021 13:53:08