Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Odvoz a zhodnotenie BRKO/ekologické čistenie 1100 l nádob

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 29476298 | Kód: 011008/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o Výsledku (zrušení zadávania zákazky) Dokumenty zadávateľa
2020\09\22
22.09.2020
 Oznámenie o zrušení postupu - 2020/S 157-383020 Ostatné dokumenty
2020\09\21
21.09.2020
 Oznámenie o Výsledku (zrušení zadávania zákazky) Ostatné dokumenty
2020\09\21
21.09.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania č.: 31022-MSS Vestník VO 174/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\08\17
17.08.2020
 Dokumenty na profile - 2020/S 157-383020 Dokumenty na profile
2020\08\14
14.08.2020
 Súťažné podklady - 2020/S 157-383020 Súťažné podklady
2020\08\14
14.08.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2020/S 157-383020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\08\14
14.08.2020
26.10.2021 19:27:38