Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava a a údržba mestských fontán a picích fontán

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29636318 | Kód: 010402/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení - 010402/2019 Ostatné dokumenty
2019\02\27
27.02.2019
 Vysvetlenie č. 1 - 010402/2019 Vysvetlenie
2019\02\20
20.02.2019
 Príloha č.4 Zoznam fontán- 010402/2019 Príloha
2019\02\04
04.02.2019
 Príloha č.3 ZoD - 010402/2019 Príloha
2019\02\04
04.02.2019
 Príloha č. 2 - 010402/2019 Príloha
2019\02\04
04.02.2019
 Príloha č. 1 - 010402/2019 Príloha
2019\02\04
04.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010402/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\04
04.02.2019
18.10.2021 12:12:52