Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nepriestrelné,balistické vesty pre vonkajšie nosenie, 10 kusov.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30149809

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nepriestrelné,balistické vesty pre vonkajšie nosenie, 10 kusov. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\25
25.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nepriestrelné,balistické vesty pre vonkajšie nosenie, 10 kusov. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\25
25.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nepriestrelné,balistické vesty pre vonkajšie nosenie, 10 kusov. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\25
25.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nepriestrelné,balistické vesty pre vonka Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\25
25.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nepriestrelné,balistické vesty pre vonka Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\17
17.10.2019
18.10.2021 12:27:12