Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3 (LV č.166)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31605097

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\10
10.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3 (LV č.166) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\02
02.04.2019
17.10.2021 18:18:14