Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31981380 | Kód: 010904/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 1_Položky KANC_POTREBY Príloha
2020\04\15
15.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010904/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\15
15.04.2020
26.10.2021 14:23:08