Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov investičných projektov v rámci Operačných programov MDaV SR

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32550911

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Poskytnutie poradenských služieb pre prí Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\05
05.03.2021
17.10.2021 18:10:45