Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie právnych služieb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 33554973

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Poskytovanie právnych služieb Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\15
15.04.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Poskytovanie právnych služieb - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\04\15
15.04.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Poskytovanie právnych služieb Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\15
15.04.2021
21.10.2021 07:15:23