Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oplotenie cintorína Žilina - Budatín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34466889 | Kód: 0204/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oplotenie cintorína Žilina - Budatín - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\26
26.09.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oplotenie cintorína Žilina - Budatín - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\26
26.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oplotenie cintorína Žilina - Budatín - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\26
26.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 0204/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\26
26.09.2019
 Doručené ponuky - 0204/2019 Doručené ponuky
2019\09\23
23.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0204/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\04
04.09.2019
 Príloha č. 3 Návrh ZoD - 0204/2019 Príloha
2019\09\04
04.09.2019
 Príloha č. 2_Výkaz výmer - 0204/2019 Príloha
2019\09\04
04.09.2019
 Príloha č. 1_PD - 0204/2019 Príloha
2019\09\04
04.09.2019
26.10.2021 14:01:32