Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie a dezinfekcia 1 100l zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34723218

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\08\09
09.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vnútorné, vonkajšie ekologické čistenie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\29
29.07.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva Príloha
2021\07\29
29.07.2021
22.10.2021 11:59:54