Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Digitálny fotografický a video záznam kultúrnych a športových podujatí

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35256104 | Kód: 0305/2019/1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení - 0305/2019/1 Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 Doručené ponuky - 0305/2019/1 Doručené ponuky
2019\05\10
10.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0305/2019/1 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\03
03.05.2019
 Príloha č. 2 Referencie - 0305/2019/1 Príloha
2019\05\03
03.05.2019
 Príloha č. 1 - 0305/2019/1 - Zoznam Podujatí Príloha
2019\05\03
03.05.2019
18.10.2021 12:11:16