Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov k.ú. Zádubnie, k.ú. Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35367395

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov k.ú. Zádubnie, k.ú. Žilina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\21
21.05.2020
26.10.2021 14:32:52