Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia sociálnych zriadení na MŠ Suvorovova

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 36828826 | Kód: 011902/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 ZMLUVA O DIELO č. 110/2021 Dokumenty zadávateľa
2021\04\20
20.04.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011902/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011902/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\03\22
22.03.2021
 Vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2021\03\04
04.03.2021
 Príloha č. 1 k vysvetleniu č. 2 Príloha
2021\03\03
03.03.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\03\03
03.03.2021
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2021\02\19
19.02.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011902/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\19
19.02.2021
 Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo Príloha
2021\02\19
19.02.2021
 Príloha 2b_Výkaz výmer Príloha
2021\02\19
19.02.2021
 Príloha 2a_ Výkaz výmer Príloha
2021\02\19
19.02.2021
 Príloha č. 1_PD Súťažné podklady
2021\02\19
19.02.2021
22.10.2021 12:09:34