Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 37054326

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina" - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\03\27
27.03.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina" Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\03\27
27.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\19
19.03.2019
 Zmluva o dielo Príloha
2019\03\19
19.03.2019
17.10.2021 18:55:39