Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38446844

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Riadenie a správa centrálneho registratú Oznámenie o výsledku - uspel
2021\05\18
18.05.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Riadenie a správa centrálneho registratú Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\05\18
18.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Riadenie a správa centrálneho registratú Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\11
11.05.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti správy registratúry Príloha
2021\05\11
11.05.2021
22.10.2021 12:16:09