Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38979344 | Kód: 022208/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\09
09.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\09
09.09.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\09
09.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 022208/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\09
09.09.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 022208/2019 Žiadosť o vysvetlenie
2019\09\04
04.09.2019
 Doručené ponuky - 022208/2019 Doručené ponuky
2019\09\03
03.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\22
22.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\22
22.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Bytčica - Chalúpková - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\22
22.08.2019
 Príloha č. 1 ZoD- 022208/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
 Rozsah prác - 022208/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
 Generálne plnomocenstvo - 022208/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
 Zakreslenie v KN - 022208/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
17.10.2021 18:46:37