Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Konvektomat 1 ks

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39347644

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Konvektomat 1 ks - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\18
18.11.2019
 Ostatné dokumenty - Konvektomat 1 ks - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\18
18.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Konvektomat 1 ks Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\11
11.11.2019
26.10.2021 13:46:39