Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39554335

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 526/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\26
26.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\26
26.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Osvetlenie troch priechodov pre chodcov Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\07
07.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Osvetlenie troch priechodov pre chodcov Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\07
07.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Osvetlenie troch priechodov pre chodcov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\07
07.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Osvetlenie troch priechodov pre chodcov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\17
17.09.2020
 Príloha č. 2 - zmluva o dielo Príloha
2020\09\17
17.09.2020
 Príloha č.1 - projektová dokumentácia Príloha
2020\09\17
17.09.2020
22.10.2021 10:51:37