Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Trnové – zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39867747

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - História - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Report - História
2019\10\15
15.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Trnové – zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\15
15.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\15
15.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\03
03.10.2019
 Súťažné podklady - PD+Výkaz výmer KOMPLET Súťažné podklady
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - PD Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - PD Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - PD, ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - PD, ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Tr Príloha
2019\10\02
02.10.2019
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2019\10\02
02.10.2019
18.10.2021 12:34:15