Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: "Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40186663 | Kód: 2504/2019/1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: "Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\05\07
07.05.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2504/2019/1 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\05\06
06.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2504/2019/1 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\25
25.04.2019
 Príloha č. 1- 2504/2019/1 - Ortofotomapa Príloha
2019\04\25
25.04.2019
21.10.2021 07:29:00