Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40317769

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\12\03
03.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup čistiacich a hygienických prostrie Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\02
02.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Nákup čistiacich a hygienických prostrie Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\02
02.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nákup čistiacich a hygienických prostrie Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\02
02.12.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup čistiacich a hygienických prostrie Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\12
12.02.2020
 Vysvetlenie č.1-Tabuľka Vysvetlenie
2020\11\24
24.11.2020
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2020\11\24
24.11.2020
 Príloha č.1 Tabuľka pre nacenenie- špecifikácia výrobkov Príloha
2020\11\19
19.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup čistiacich a hygienických prostrie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\19
19.11.2020
22.10.2021 11:27:22