Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch veku dieťaťa, denné centrá, denný stacionár a komunitné centrum

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40378620

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch veku dieťaťa, denné centrá, denný stacionár a komunitné centrum - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha 2 - stolička Príloha
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha 1 - Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia Príloha
2019\10\15
15.10.2019
26.10.2021 14:25:26