Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Údržba miestnej komunikácie vo vnútrobloku pri ul.Bratislavskej v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40412171

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Údržba miestnej komunikácie vo vnútroblo Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\27
27.10.2020
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2020\10\27
27.10.2020
21.10.2021 07:46:29