Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ Limbová

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40479755

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ L Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\17
17.07.2019
 Príloha č. 2. Rozpočet (VV) Príloha
2019\07\17
17.07.2019
 Príloha č.1 - ZoD Príloha
2019\07\17
17.07.2019
18.10.2021 12:33:27